Fastighetsägare

VARJE FASTIGHET OCH DESS BOSTADSINNEHAVARE HAR OLIKA BEHOV.

DÄRFÖR SKRÄDDARSYR VI ETT SKÖTSELAVTAL SOM PASSAR JUST ER.


DE VANLIGASTE INSATSERNA SOM VI ANLITAS FÖR ÄR:


TEKNISK FASTIGHETSFÖRVALTNING

EKONOMISK FASTIGHETSFÖRVALTNING 

FELANMÄLAN

FASTIGHETSJOUR

DRIFT & TILLSYN

AVLOPPSRENSNING

GRÄSKLIPPNING

SNÖSKOTTNING

TRAPPSTÄD

FÖNSTERPUTS


DET FINNS SÅ KLART MYCKET ANNAT SOM KAN HJÄLPA TILL MED t.ex:


BYGG

VVS

MÅLERI

EL & VITVAROR

SVETS & SMIDE

VENTILATION

LÅS & LARM

MARKARBETEN

FLYTT & TRANSPORT (lokalt)

SOLSKYDD

GLASDET VI INTE GÖR SJÄLVA SER VI TILL ATT NÅGON AV VÅRA LOKALA SAMARBETSPARTNERS HJÄLPER OSS MED.